3miastoTweetup w Rezerwacie przyrody BEKA #ptasitweetup

11 maja 2019

Spacerowaliśmy pod hasztagiem po Rezerwacie przyrody Beka.

Ten uroczy rezerwat położony jest w ujściowym odcinku Pradoliny Redy, w delcie rzeki Redy. Najbliższe miejscowości to: Mrzezino (1,5 km), Osłonino (1 km) i Rewa (2 km) leżące w gminie Puck, powiecie puckim. Jedynie 9 km dzieli Bekę od Gdyni.

Beka obejmuje zabagnione łąki halofilne (słone), zmiennowilgotne i młaki turzycowe oraz szuwary i formacje wydmowe.

Rezerwacie Beka żyje dużo ptaków, na przykład: bąk, gęgawa, ohar, szlachar, błotniak stawowy, zbożowy i łąkowy, kropiatka, zielonka, żuraw, ostrygojad, krwawodziób, sieweczka obrożna, czajka, kszyk, rybitwa białoczelna, zimorodek, sowa błotna i pliszka cytrynowa.

A patrząc wstecz, utworzonyo w 1988 na powierzchni 193,18 ha. W 2018 powiększono go o morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Obecnie ma 355,60 ha. Rezerwat Beka włączony został w granice ostoi Natura 2000.

Niespotykana przyroda, śpiewające ptaki i opowiadający o terenie chronionym przewodnicy. Miły czas! A kto zechciał ściągnął sobie na telefon aplikację Rezerwat Przyrody Beka i teraz w domu słucha trelów ptaków tuż przed zaśnięciem. IOS / Android.

Warto przypomnieć, że teren rezerwatu podlega ochronie czynnej i nie można na jego teren wprowadzać psów.

Obecnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi wieloletni projekt ochrony walorów rezerwatu, polegający m.in. na kontrolowanym wypasie bydła i koszeniu trzciny, aby przywrócić jak największą powierzchnię otwartych łąk – siedlisk najcenniejszych roślin i ptaków siewkowych.

A teraz obejrzyjcie nasze zdjęcia:

Na tweetup przybyli: